Liceum Ogólnokształcące

im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Dzialamy na Rzecz Innych

Działamy Na Rzecz Innych

 
W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO
 
 
Akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają dużą rolę – uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Pragniemy, aby nasi uczniowie dostrzegali ludzi, którzy potrzebują pomocy.
 
 
Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi Hemoglobinka przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. powstał w czerwcu 1999 roku. Zanim doszło do powstania klubu, przez blisko 10 miesięcy roku szkolnego 1998/1999 trwało zachęcanie pierwszych pełnoletnich licealistów do podjęcia trudnej decyzji oddania krwi. Choć początki były trudne, udało się to osiągnąć pod koniec wspomnianego roku szkolnego. Później było już łatwiej. Świadomość czwartoklasistów w pojmowaniu idei krwiodawstwa rosła z każdym miesiącem. Przybywało krwiodawców, przybywało krwi. Na koniec 1999 roku w banku krwi były 22 litry, a pod koniec roku szkolnego 2015/2016, a więc po siedemnastu latach działalności – 532 litry krwi!
W kwietniu 2015  przekroczyliśmy 500 litrów!!! Wszystkich krwiodawców (wraz z absolwentami) jest już 446, w tym regularnie krew oddaje kilku nauczycieli. 
Krew można oddawać w każdą środę i piątek w godzinach od 8.30 do 13.30 w punkcie krwiodawstwa w szpitalu w Środzie Wlkp.
Jest wiele powodów, dla których warto dołączyć do grona krwiodawców.
 • Oddając krew dowiesz się, jaką masz grupę krwi
 • raz w tygodniu nieodpłatnie przez godzinę możesz korzystać z pływalni miejskiej w Środzie Wlkp.
 • BEZ KOLEJKI DO LEKARZA Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
 • Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • dzięki badaniom, które wykonywane są przy każdym oddaniu krwi lub osocza, będziesz miał pewność, że nie jesteś nosicielem wirusów zapalenia wątroby typu B i C, wirusa HIV oraz że nie jesteś zakażony kiłą;
 • po trzecim oddaniu krwi otrzymasz legitymację honorowego dawcy krwi, w której dokonywane będą wpisy świadczące o kolejnych wizytach w punkcie krwiodawstwa. ( krwiodawca, który odda 6 litrów krwi otrzymuje odznaczenie Honorowego Dawcy Krwi trzeciego stopnia' 12 litrów -drugiego stopnia, 18 litrów - pierwszego stopnia), w przypadku dziewcząt wartości te wynoszą: 5 litrów, 10 litrów i 15 litrów.
 • po oddaniu krwi masz prawo (nie obowiązek) nie przyjść na pozostałe w tym dniu lekcje, a po pobraniu krwi zostaniesz obdarowany pokaźną ilością pysznej czekolady;
 • jeżeli po pierwszym oddaniu krwi stwierdzisz, że to nie dla Ciebie, to po prostu więcej tego nie zrobisz (bez żadnej szkody dla organizmu);
 • satysfakcja po oddaniu krwi jest nie do opisania; oddając krew spełniasz najpiękniejszy czyn – ratujesz zagrożone życie; na Twoją krew czekają tysiące chorych.
Opiekunem Szkolnego Klubu HDK jest pan Tomasz Kaczmarek - nauczyciel wychowania fizycznego.
 
 
 Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.
 
Radosne święta w każdym domu
 Od grudnia 2004 roku młodzież liceum bierze udział w akcjach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. „Radosne święta w każdym domu”. Dwa razy w roku, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, uczniowie w średzkich marketach uczestniczą w zbiórce żywności.. Zebrane dary otrzymują najbardziej potrzebujące rodziny średzkiego powiatu. W każdą akcję włącza się od 35 do 50 osób. W marcu 2016 roku licealiści brali udział w zbiórce już po raz dwudziesty czawrty.  
 
Słodkie święta
W grudniu 2009 roku w naszej szkole zapoczątkowana została akcja charytatywna  „Słodkie święta”. Polega ona na zbiórce jak największej ilości czekolad.  W akcji biorą udział zarówno uczniowie, jak i wszyscy pracownicy szkoły. Zebrane słodkości w całości przekazywane są Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp., za pośrednictwem którego przed świętami Bożego Narodzenia trafiają do rodzin najbardziej potrzebujących w naszym powiecie.

W kolejnych latach zebraliśmy następującą liczbę czekolad:
 
 • 2016  511 
 • 2015 – 640
 • 2014 – 519
 • 2013 – 669
 • 2012 – 424
 • 2011 – 694
 • 2010 – 722
 • 2009 – 620

 
Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla
 
„Trzeba coś budować, trzeba coś po sobie zostawić”

– mawiał człowiek, który potrafił swoją otwartością i optymizmem oraz niezwykłą radością życia zarażać wszystkich wokół. Na początku roku 2012 zmarł po długiej walce z chorobą nowotworową. Zmarł w Niemczech, na oddziale paliatywnym, gdzie do końca mogła przebywać z nim żona. Wspólnie spędzony czas przyniósł przekonanie, że oddział paliatywny czy hospicjum, w którym we właściwy sposób sprawuje się opiekę nad chorym w schyłkowym okresie życia, to miejsce godnego życia do końca. To również miejsce, gdzie opieką i ciepłem otoczeni są także bliscy chorego, gdzie zapewnia się im wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.
 
 

 Klub Wolontariusza
 
Wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności szczególnie cenny jest właśnie wolontariat. Najczęściej słyszymy o nim podczas finałów spektakularnych akcji dobroczynnych, przy wręczaniu honorowych statuetek, w obliczu klęsk żywiołowych lub kataklizmów. Bezpłatna i dobrowolna praca wolontariuszy wypełnia specyficzną lukę pomiędzy instytucjami i człowiekiem. Serdeczny uśmiech i uścisk dłoni leczą często lepiej, niż lekarstwa. Bez wolontariuszy trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu szpitali, hospicjów czy organizacji pozarządowych a także organizację  wielu działań i akcji. Wolontariat jest też w naszych trudnych czasach doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy ale i tego kto jej udziela.
 
Opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani Magdalena Maćkowiak - nauczycielka chemii.
 
 
 
 
To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii Pola Nadziei jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu. Program Pola Nadziei zapoczątkowany został przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. 
 
 
 
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 
Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniędzy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. W 2015 roku szkoła rozpoczęła akcję Liceum dla WOŚP, w ramach której oprócz kwesty na ulicach Środy organizowany jest bezpłatny koncert chóru Ama La Musica. Tak się też stało w 2016 roku i są plany na następne lata. Warto przypomnieć, że do tej pory w trakcie Finału WOŚP pieniądze zbierane były między innymi dla kardiochirurgii dziecięcej, ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych, ratowanie życia dzieci z chorobami nerek, ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi, nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.
 
W styczniu 2016 roku nasi wolontariusze zebrali 5691,42 zł. 
 
 
 
 Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Środzie Wlkp.
 
We wrześniu 2015 roku szkoła włączyła się w akcję wirtualnej adopcji. Zobowiązaliśmy się co miesiąc przekazywać schronisku minimum 10 kg karmy dla psa Ptysia. Poszczególne klasy zbierają fundusze na zakup karmy według ustalonego harmonogramu. W grudniu 2015 roku jedna z klas (1b) zorganizowała akcję wsparcia dla schroniska i poczyniła zakupy na łączną kwotę 800 zł (62,4 kg suchej karmy, 8 dużych puszek karmy, 15 obroży, 10 kocy, 15 misek, 4 smycze, 7 zabawek i 10 saszetek dla kotów).
 
2015/2016 - 1161zł 
 
Adopcja wirtualna psa Ptysia 2015/2016
Adopcja wirtualna suczki Diany 2016/2017
- zbiórka na rzecz schroniska; zakup 12 kg karmy weterynaryjnej dla Ptysia
- przekazanie do schroniska w październiku 47 puszek karmy, 16 kg karmy suchej 75 sztuk podkładów higienicznych.

 

2016

2017

 

Razem

m-c

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI, VII, VIII

klasa

IIIA

IIIB

IIIC

IIID

IIA

IIB

IIC

IID

IA

IB

IC

ID

 Kwota
(zł)

 34

 420.21

 46

 38

34 

 33

32 

 31

 

 

 

 

 


 

 
 Góra grosza
 
Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja polega na zbiórce monet groszowych, od 1 do 50 groszy w całej Polsce.
 
 


Dziennik elektroniczny

Keglik

Klasy patronackieProjektySzkoła sukcesu


WAT


ATP

Projekty
Na rzecz innych


Góra Grosza

Akcje ekologiczne


Zbieramy baterie


Sprzątanie świata


Gumowy surowiec


Drugie życie elektrośmieci