Liceum Ogólnokształcące

im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do obejrzenia naszego folderu - tutaj

Liceum Ogólnokształcące w Środzie to szkoła, w której podkreślana jest nie tylko wieloletnia tradycja, ale realizuje się śmiałe plany, odważnie wyciągając rękę ku przyszłości. Taka postawa nakazuje nam stałe modernizowanie budynku i sal lekcyjnych, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb nowoczesnej szkoły.

Liceum dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, tablicami interaktywnymi, Wi-Fi, nowocześnie przygotowanymi laboratoriami językowymi, salą telekonferencyjną, halą sportowa, siłownią i wielofunkcyjnym boiskiem.

Znajomość języków obcych jest dziś każdemu niezbędna, dlatego szkoła angażuje się w różne projekty europejskiej wymiany uczniów, które są szansą doskonalenia i rozwijania sprawności językowych. Prowadzimy wieloletnie już wymiany językowe ze szkołami z Czech, Niemiec i Francji.

Szkoła na miarę XXI wieku to placówka, w której uczniowie chcą spędzać czas. Wychodząc naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom uczniów organizujemy zajęcia pozalekcyjne umożliwiające realizowanie pasji oraz dalszy rozwój młodego człowieka. Chętnie włączamy się w realizację licznych projektów organizowanych przez uczelnie wyższe oraz różne organizacje i stowarzyszenia edukacyjne.

Odpowiadając na zapotrzebowanie na rynku pracy, a także mając świadomość zainteresowań naszej młodzieży, proponujemy młodemu człowiekowi bogatą ofertę edukacyjną. Dzieki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, ma szansę rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

 

Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018:

 

Medyczno - przyrodnicza - dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. Przedmiot uzupełniający : historia i społeczeństwo oraz np. podstawy języka łacińskiego, fizyka na co dzień.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii. Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.

 
Biznesowo - menadżerska - adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: matematyka, geografia i wiedza o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce i język obcy biznesowy. Uczniowie tej klasy mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę „Decora”. Jest ono przyznawane co semestr dla najlepszego ucznia w klasie.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z matematyki, przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i znajomości języka obcego biznesowego. Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, marketing.
 
Humanistyczno - europejska - do niej mogą uczęszczać uczniowie, którzy interesują się geografią, historią, językiem polskim. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, historia, język polski. Przedmioty uzupełniające: np. wiedza o świecie współczesnym.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z geografii, historii i języka polskiego i może rozpocząć studia na kierunkach: prawo, geografia, gospodarka przestrzenna, filologia polska, filozofia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, geoinformacja, turystyka i rekreacja, ekonomia, zarządzanie.
 
Politechniczna - adresowana jest do uczniów, którzy interesują się rozwojem techniki, programowaniem, lubią matematykę, chcą poznawać prawa fizyki. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka. Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo oraz np. grafika komputerowa, eksperyment fizyczny, język programowania.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z fizyki, matematyki i informatyki, jest przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, matematyce, fizyce, informatyce, architekturze.

 

 

W naszej szkole języki obce mają uprzywilejowaną pozycję. Przyczyny tego są oczywiste: otwieramy się na Europę, podróżujemy, nawiązujemy kontakty, poszukujemy pracy... Znajomość języków obcych jest do tego niezbędna. W celu uniknięcia problemów z możliwością kontynuowania nauki wybranego języka obcego, proponujemy nauczanie języków obcych w grupach kursowych niezależnych od klas.

  Kontynuację nauki języka można wybrać spośród następujących:
 • j.angielski
 • j.niemiecki
  Jako drugi (kontynuacja lub od podstaw) proponujemy:
 • j.angielski
 • j.niemiecki