• Sejmiki Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

  W piątek 10 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w III sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Zadania sejmików wojewódzkich przedstawił Pan Wiesław Szczepański – przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pani Krystyna Łybacka wygłosiła wykład na temat korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Po wykładzie młodzież podzieliła się na cztery komisje ( obecnych było 72 uczniów ze szkół województwa wielkopolskiego). Każda komisja delegowała spośród siebie przewodniczącego, sekretarza oraz jedną osobę na przewodniczącego obrad. Radnym w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej został Arkadiusz Zięty z klasy 1 a. Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Przedsiębiorczości został Jakub Pruchniewicz również z klasy 1a. Komisje projektowały ustawy, które podczas sesji były przegłosowywane. Dzień upłynął w bardzo miłej pracowitej atmosferze.

 • Uroczyste zakończenie szkoły rocznika 2019

  Uroczyste zakończenie szkoły rocznika 2019
  26.04.2019

  W piątek, 26 kwietnia, 124 uczniów klas trzecich odebrało świadectwa ukończenia szkoły. Na uroczystości obecni byli: 
  Starosta Powiatu Średzkiego – Ernest Iwańczuk ( fundator nagrody dla szkolnego Europejczyka),
  Wice starosta – Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka,
  Burmistrz Miasta Środa Wlkp. – Piotr Mieloch ( fundator nagrody dla szkolnego Społecznika),
  Przewodnicząca Rady Powiatu – Małgorzata Fertała,
  Przewodniczący Rady Miasta – Paweł Wullert ( fundator nagrody „Tytan Pracy”),
  Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Środzie Wlkp. oraz Radna Rady Miejskiej - Bogusława Deiksle.
  Fundatorzy nagród dla absolwentów:
  Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski ( fundator nagrody dla najlepszego Humanisty,)
  Włodzimierz Wilkanowicz ( fundator nagrody dla najlepszego Matematyka),
  Wojciech Jóźwiak z Instytutu Filologii Słowiańskiej, który to instytut jest fundatorem nagrody dla humanisty z klasy objętej patronatem przez Instytut Filologii Słowiańskiej,
  Rafał Ratajczak (fundator nagrody dla najlepszego Sportowca),
  Joanna Spochacz ( fundator nagrody dla lingwisty),
  Małgorzata Kajdan -  Przedstawiciel firmy Phytopharm Klęka ( fundator nagrody dla Przyrodnika),
  Adam Wysocki ( fundator nagrody dla szkolnego Wolontariusza).
  Przedstawiciele Rady Rodziców: przewodnicząca -  Anna Pruchniewicz, zastępca - Paweł Kubiak oraz skarbnik  -  Honorata Maćkowiak.                                                                                                                                                                                        Rodzice nagrodzonych uczniów.


  Laureaci nagród dla absolwentów rocznika 2019: 


  Zuzanna Pruchniewicz – Najlepszy Humanista,
  Zuzanna Stanicka – Najlepszy Historyk ( nagroda fundowana przez prof. dr hab. Tadeusza Paneckiego),
  Bartosz Demut – Najlepszy Matematyk,
  Kacper Tomaszewski i Jędrzej Tatarek - Nagroda „Eskulapa” przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie biologii i chemii (fundatorem jest lekarz medycyny pan Piotr Jankiewicz), 
  Marcin Pińczak – Szkolny Europejczyk,
  Sara Neumann – Najlepszy Sportowiec,
  Zuzanna Stanicka – Społecznik Rocznika,
  Marcin Pińczak – Tytan pracy – 100% frekwencja przez trzy lata nauki, 
  Julia Kubiak- germanistka rocznika oraz Jędrzej Tatarek- anglista rocznika,
  Natalia Sot – Najlepszy Przyrodnik – Firma Phytopharm,
  Dominika Kujawa i Julia Kubiak – Nagroda Instytutu Filologii Słowiańskiej,
  Magdalena Kostka – Szkolny Wolontariusz,
  Natalia Sot i Jędrzej Tatarek – Indywidualność Rocznika – ufundowana przez Radę Powiatu Średzkiego.


  Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ( świadectwa odebrali uczniowie w towarzystwie rodziców): 


  z klasy IIIA  -  Natalia Sot, Jędrzej Tatarek, Kacper Tomaszewski, Aleksander Waligóra,
  z klasy III B – Monika Godlewska, Oliwia Osowska, Marika Walkiewicz,
  z klasy IIIC – Julia Bartkowiak, Julia Kubiak, Dominika Kujawa, Zuzanna Pruchniewicz, Magdalena Plutowska, Zuzanna Stanicka, Szymon Juszczak, Marcin Pińczak, 
  z klasy III D – Eliza Dziuba, Bartosz Demut.

  Uczniowie odebrali również nagrody za wyniki w  nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia sportowe, wolontariat, pełnienie funkcji skarbników, za aktywność na terenie klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie naszego liceum w poczcie sztandarowym. Nagrody wręczyli przedstawiciele Rady Rodziców.
  Nagrody wręczono również krwiodawcom z Klubu” Hemoglobinka” oraz wolontariuszom.
  W tym roku po raz pierwszy Oddział Rejonowy PCK w Środzie ufundował medal Superwolontariusza dla uczniów, którzy przez trzy lata nauki w liceum w szczególny sposób angażowali się w akcje wolontariackie na terenie naszego powiatu. Medale od pani Bogusławy Deiksler odebrali uczniowie: Magdalena Kostka, Paulina Jarzyna, Balbina Pankowska, Kornelia Maćkowiak,  Dominik Kowalak, Karolina Berdyszak.     
  Rada Rodziców nagrodziła również wychowawców klas: 3a – Sławomira Brambora, 3b- Annę Drzazgowską, 3c – Dominika Leszczyńskiego, 3d- Mariolę Litka. Wychowawcą klasy 3b jest pani Iwona Tomaszewska, która z powodu choroby nie mogła w klasie trzeciej pełnić funkcji wychowawcy. W Jej imieniu, córka i syn przekazali podziękowania za oddaną krew oraz  życzyli powodzenia na egzaminie maturalnym.
  Za pracę na rzecz Rady Rodziców podziękowano Pani Honoracie Maćkowiak.
  Na zakończenie uroczystości głos zabrała dyrektor Katarzyna Światowy oraz w imieniu uczniów klas III Natalia Sot oraz Jędrzej Tatarek, w imieniu młodszych klas absolwentów pożegnała Kinga Kirschke.
  Całą uroczystość prowadzili Zosia Jańczak i Adam Łuczak, oprawa muzyczna Wiktoria Gałążewska. 
  Uroczystość przygotowała Pani Marzena Wisińska-Zadrużyńska z nauczycielami i uczniami klas pierwszych i drugich.


   

 • Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych

  Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych
  25.04.2019

  W czwartek 25 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z przedstawicielami uczelni wyższych z Poznania, pod hasłem „Patronat Uczelni Wyższych szansą na lepszy start młodzieży”.  O godzinie 10.00 wszyscy przybyli do auli szkoły, gdzie po powitaniu gości głos zabrał prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – JM Rektor Senior UP. Tematem przewodnim wykładu było przedstawienie uniwersytetu jako placówki, która umożliwia samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie. Nie wystarczą same wiadomości, potrzebne jest miejsce i ludzie, którzy te widomości pomogą młodym ludziom poukładać, scalić, jednocześnie pozwalając na indywidualne podejście.

  Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych - Obrazek 1  Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych - Obrazek 2            Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych - Obrazek 3                                  Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych - Obrazek 4       Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych - Obrazek 5

  Po wykładzie Pana Profesora, wystąpili nasi uczniowie, prezentując dwie pieśni Stanisława Moniuszki: Prząśniczka i Złota Rybka w wykonaniu Zuzanny, Marysia Vanessy, Agnieszki, Donaty, Wiktorii, Olgi oraz krótki utwór fortepianowy z opery "Paria" Stanisława Moniuszki w wykonaniu Tomka Gabały z kl. 2b. Wybrane utwory nie były przypadkowe, ponieważ rok 2019 jest Rokiem Stanisława Moniuszki.
  Po części wspólnej odbyły się spotkania w klasach, na których uczniowie mogli  zdobyć informacje o konkretnych kierunkach studiów. 
  Goście spotkania:


  Rektor Senior Uniwersytetu Przyrodniczego 
  Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


  Prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczego
  Prof. dr hab. Cezary Mądrzak


  Prodziekan Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego
  dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP


  Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

  dr inż. Jan Uniejewski

  Prodziekan Wydziału Farmacji  Uniwersytetu Medycznego 
  prof. dr hab. Tomasz Gośliński absolwent rocznik 1992


  Koordynator współpracy Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza z Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. 
  dr  Wojciech Jóźwiak absolwent rocznik 1991


  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  dr Wojciech Antkowiak absolwent rocznika 1985

  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PP
  Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  dr inż. Ryszard Mańczak absolwent rocznik 2001


  Wydziału Zarządzania UEP
  dr Paweł Bartkowiak absolwent rocznik 1995


  Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów IFPiK UAM
  Marcin Pigulak 


  Biuro Karier, Dział Marketingu i Komunikacji
  mgr Sandra Witczak 
  Centrum Kształcenia Ustawicznego UP
  mgr Agnieszka Kurasz


  zastępca kierownika Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów PP
  mgr Łukasz Fornalik 


  Redaktor Naczelny Gazety Średzkiej
  Zbigniew Król absolwent rocznik 1990
   

 • Maraton Matematyczny - poziom podstawowy

  Maraton Matematyczny - poziom podstawowy

  MARATON MATEMATYCZNY

  poziom podstawowy

  przygotowano 492 zadania

  24 kwietnia 2019

  55 uczniów przez 2 godziny

   rozwiązywało zadania maturalne

  Wszyscy razem rozwiązali 1250 zadań

  Uzyskując łącznie 977 punktów

  3a

  3b

  3c

  21 osób

  5 osób

  29 osób

  493 zadania

  136 zadania

  621 zadań

   23,5 zadania/ucznia

  27,2 zadania/ucznia

  21,4 zadania/ucznia

  406 punktów

  114 punktów

  457 punktów

   

  Poprawność wykonania zadań sprawdzało 5 osób

   (uczniowie klas drugich)

  250 zadań/sprawdzającego

   

  Wyniki indywidualne

  (10 osób z największą ilością punktów)

  Kacper Tomaszewski            36pkt / 39 zad

  Aleksander Waligóra             32pkt / 32 zad

  Ksenia Koprucka                   30pkt / 27 zad

  Wiktoria Buczma                   28pkt / 33 zad

  Marika Walkiewicz                 28pkt / 27 zad

  Oliwia Osowska                     26pkt / 32 zad

  Zofia Muszyńska                    24pkt / 32 zad

  Jędrzej Tatarek                      24pkt / 26 zad

  Weronika Grzybowska           24pkt / 31 zad

  Barbara Ławniczak                24pkt / 24 zad

  Życzymy połamania piór na egzaminie maturalnym!

  Maraton Matematyczny - poziom podstawowy - Obrazek 1     Maraton Matematyczny - poziom podstawowy - Obrazek 2     Maraton Matematyczny - poziom podstawowy - Obrazek 3

  Maraton Matematyczny - poziom podstawowy - Obrazek 4     Maraton Matematyczny - poziom podstawowy - Obrazek 5     Maraton Matematyczny - poziom podstawowy - Obrazek 6

 • Zuzanna w Warszawie

  Zuzanna w Warszawie
  17.04.2019

  IV Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad „Młodzi 4.0. Przyszłość” – Młodzi dla Rzeczypospolitej odbyła się w Warszawie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 17 kwietnia 2019. Nasze miasto reprezentowali: Zuzanna Stanicka, jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej,  z pan Paweł Wullert – przewodniczący Rady Miejskiej, pani Jakubowska i Oskar Staszewski. 

                                                                        Zuzanna w Warszawie - Obrazek 1

 • Spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Paneckim

  Spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Paneckim
  10.04.2019

  10 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Paneckim. Pan Profesor jest absolwentem naszej szkoły z roku 1969 oraz fundatorem nagrody dla Najlepszego Historyka. Specjalizuje się w historii najnowszej. Pełni funkcje: kierownika Katedry Europeistyki w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, sekretarza Komisji Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Był prorektorem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W teleturnieju "Wielka gra" był przeważnie ekspertem w tematach historycznych, głównie z XX wieku. Od 2001 roku do 2006 roku (do końca emisji teleturnieju) był przewodniczącym jury w tym teleturnieju. Podczas spotkania Pan Profesor mówił o swoich zainteresowaniach i pasjach, o pracy oraz wspominał pobyt w liceum. Uczniowie mieli okazję zadać pytania i poznać tak znaną postać. Panu Profesorowi podczas wizyty towarzyszyła żona, również absolwentka naszego liceum. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze a wspomnienia Pana Profesora bezcenne dla uczniów.

  Spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Paneckim - Obrazek 1           Spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Paneckim - Obrazek 2  zdjęcia Alan Pankowski

 • Komenda Policji w Środzie Wlkp. - informacja o naborze do Policji

  Komenda Policji w Środzie Wlkp. - informacja o naborze do Policji
  10.04.2019

  Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w policji?

    kliknij w link - dowiesz się więcej !

   http://www.sroda-wielkopolska.policja.gov.pl/w25/informacje/praca/208229,Przyjdz-lub-zadzwon-Porozmawiamy-o-zatrudnieniu.html 

   

 • Drzwi Otwarte LO

  Zapraszamy do galerii.

 • Maraton Matematyczny - poziom rozszerzony

  Maraton Matematyczny - poziom rozszerzony

  Dnia 06.04.2019 podczas Drzwi Otwartych odbył się w naszym liceum Maraton Matematyczny dla maturzystów z klasy 3b i 3d. Uczniowie przez 180 minut rozwiązywali zadania maturalne z matematyki z poziomu rozszerzonego. Zadania te były zróżnicowane pod względem stopnia trudności, niektóre wymagały od ucznia innowacyjnego sformułowania rozwiązania. Maraton Matematyczny był okazją do przekrojowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym, pozwolił też na oswojenie się z formułą tego egzaminu. Wszystko to pozwoli uczniom jak najlepiej napisać egzamin maturalny z matematyki w maju. 

  Życzymy im powodzenia!

 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap wojewódzki

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap wojewódzki
  06.04.2019

  Aleksandra Marciniak z klasy 2b, Natalia Sot i Jędrzej Tatarek z klasy 3a po eliminacjach szkolnych, na których uzyskali powyżej 80 % porawnych odpowiedzi wzieli udział w etapie wojewódzkim XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Poznaniu. Konkurencja była bardzo duża, a test wiedzy bardzo trudny, tylko 9 osób uzyskało wymagane minimum punktów. Nasi uczniowie nie zakwalifikowali do dalszego etapu, ale należą się im olbrzymie gratulacje, ponieważ nie wiele szkół miało po trzech reprezentantów.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap wojewódzki - Obrazek 1        Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap wojewódzki - Obrazek 2     Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap wojewódzki - Obrazek 3

 • XIX Powiatowy Konkurs Logicznego Myślenia

  XIX Powiatowy Konkurs Logicznego Myślenia

  4 kwietnia odbyła się już 19. edycja Powiatowego Konkursu Logicznego Myślenia. W rywalizacji uczestniczyło 8 trzyosobowych drużyn z 4 szkół średzkich. Nasza drużyna w składzie: Krzysztof Fraś, Patryk Piec i Sławomir Pluciński zdobyła II miejsce. Niestety nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu z ubiegłego roku, chociaż należy wspomnieć, iż chłopcy oddali pracę zdecydowanie najwcześniej. W rywalizacji uczestniczyła także druga drużyna licealna w składzie: Aleksandra Jaguś, Wiktoria Jastrząb, Marek Rybarczyk.
   

 • Badanie Map

  Badanie Map
  01.04.2019

  1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) dr Tomasz Panecki (Uniwersytet Warszawski) przeprowadził z uczniami Liceum badania w ramach projektu badawczego pt. „Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt jest realizowany w latach 2017-2020 w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez zespół kartografów, nauczycieli akademickich.
   
  Badania dotyczyły czytelności i efektywności różnych metod prezentacji kartograficznej stosowanych na mapach. W trakcie badań uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania towarzyszące mapom wyświetlanym na ekranie komputera w specjalnie zaprojektowanej aplikacji komputerowej. W dalszych etapach projektu analizowana będzie poprawność udzielanych odpowiedzi, czas odpowiedzi, a także oceny osób badanych na temat oglądanych map. Badania przyczynią się do lepszego zrozumienia zagadnienia efektywności w kartografii oraz pozwolą opracowywać lepsze i czytelniejsze mapy. Wyniki będą prezentowane na konferencjach naukowych, m.in. podczas Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Tokio (lipiec 2019) oraz w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.
   

 • Festyn Naukowy w SP3

  Festyn Naukowy w SP3

  30 marca 2019r w Szkole Podstawowej Nr 3 odbył się Festyn Naukowy. Uczniowie klas politechnicznych  wraz z opiekunem p. Ewą Sadyś przekonywali, że programowanie i konstruowanie robotów wcale nie jest takie trudne. Marcin Wojewodzic prezentował stworzone przez siebie konstrukcje i Lofi Roboty oparte na platformie programistycznej Arduino. Z kolei Daria Kubacka i Kornelia Nowacka uczyły jak napisać własny program w aplikacji PixBlocks, która jest kompleksowym środowiskiem dostosowanym  do każdego etapu edukacji informatycznej. PixBlocks jest narzędziem wykorzystywanym zarówno do nauki samodzielnej, jaki i nauki w szkole. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno starszych jak i młodszych przyszłych programistów.

  Festyn Naukowy w SP3 - Obrazek 1 Festyn Naukowy w SP3 - Obrazek 2 Festyn Naukowy w SP3 - Obrazek 3 

 • Szkolny Konkurs Mitologiczny

  Szkolny Konkurs Mitologiczny

  We wtorek 19 marca odbył się szkolny konkurs mitologiczny. Wzięło w nim udział czternastu uczniów. 28 marca ogłoszono uroczyście wyniki. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom, ale prawdziwymi znawcami mitologii greckiej okazali się: Dominik Kaczkowski z kl. II B, który zajął I miejsce, Marta Głogowska (II miejsce) i Zofia Małek (III miejsce). Obie dziewczyny są uczennicami klasy IB.
  Zwycięzcom gratulujemy!

 • Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych

  Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych

   

  W środę 27 marca w parku „Łazienki” w Środzie odbyły się mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych. Bardzo dobrze spisali się uczniowie naszego liceum, którzy pomimo nieobecności Sary Neumann, Martyny Jankowskiej i Zuzanny Nowak zdobyli aż 7 medali. Najlepiej zaprezentowały się dziewczęta: Julia Korcz, która wygrała kategorię klas pierwszych i Oliwia
  Frąckowiak – zwyciężyła w kategorii klas drugich i trzecich.
  Ponadto srebrne medale zdobyli: Roksana Poll i Jakub Felmann , a brązowe: Wiktoria Pruchniewicz, Michał Kaczmarek i Mateusz Janczar.
  Pozostałe miejsca naszych zawodników:

  Beata Nowak – IV miejsce
  Natalia Sot – IV miejsce
  Kacper Juskowiak – VI miejsce
  Jan Kiel – VII miejsce
  Filip Kowalewski – VIII miejsce
  Dawid Lisiewicz – IX miejsce
  Miłosz Gościniak – X miejsce
  Adrian Salamon – XI miejsce
  Sławomir Pluciński – XI miejsce
  Wojciech Borwin – XII miejsce
  Cezary Ignaszak – XIV miejsce

  Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

  Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych - Obrazek 1    Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych - Obrazek 2    Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych - Obrazek 3    Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych - Obrazek 4

 • Spotkanie z absolwentem.

  Spotkanie z absolwentem.

  Nasza szkoła może poszczycić się wieloma wspaniałymi absolwentami. Są wśród nich znani ludzie nauki, muzycy, sportowcy. Są także tacy, którzy - mimo młodego wieku - osiągnęli wiele w innychdziedzinach życia.
  27 marca uczniowie klas pierwszych spotkali się z Marią Stefaniak, absolwentką z roku 2011. Marysia, mieszkająca w tej chwili w Tajpej - stolicy Tajwanu - opowiedziała o tym, czym zajmowała się po ukończeniu liceum. Licealiści usłyszeli o pracy Marysi jako au pair w Stanach Zjednoczonych, o studiach na kierunku stosunki międzynarodowe, praktykach m.in. w Ambasadzie RP w Pekinie oraz o tym, jak trafiła na Tajwan. Opowieść urozmaicona została prezentacją przedstawiającą miejsca, które zwiedziła
  Maria. Wszystkich urzekły fotografie przepięknych krajobrazów tajwańskich oraz - Marysi - która jako Europejka - wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców wyspy, czego dowodem są propozycje pracy. Marysia wzięła udział w programie telewizyjnym przybliżając w nim Polskę i jej zwyczaje. Jest także zatrudniana w reklamie oraz filmach. Dodatkowo zajmuje się promowaniem Polski wśród Tajwańczyków, gdyż współpracuje z biurem podróży i organizuje wycieczki do Polski.
  Młodzież z zainteresowaniem słuchała swojej starszej koleżanki, która zwróciła też uwagę na to, że często musiała o siebie "zawalczyć", samodzielnie podejmować ważne decyzje. Zapewne spotkanie z Marią dla wielu będzie inspiracją do tego, by pójść w jej ślady albo - tak samo jak ona - świadomiekierować swoim rozwojem.

 • Spotkanie z prof. dr hab. Bolesławem Andrzejewskim

  Spotkanie z prof. dr hab. Bolesławem Andrzejewskim
  26.03.2019

  Spotkania z nietuzinkowymi ludźmi stanowią tradycję średzkiego „ogólniaka”. Z pewnością jednym z nich jest absolwent szkoły, fundator nagrody dla najlepszego humanisty prof. Bolesław Andrzejewski. Ten znany badacz, germanista niezwykle barwnie opowiadał o swej drodze naukowej, zainteresowaniach m.in. filozofią języka, antropologią filozoficzną czy teorią i filozofią komunikacji. W dowcipnych anegdotach wspominał rodziców, których imieniem nazwał 2 nagrody przyznawane wybitnym w dziedzinie humanistyki uczniom. Licealiści z wielkim zainteresowaniem słuchali o badaniach naukowych prof. B. Andrzejewskiego, zagranicznych projektach, w których
  bierze udział, publikacjach dotyczących, np. filozofii skandynawskiej. Przede wszystkim jednak zachęcał do wytężonej pracy, rzetelnej nauki i realizowania swych życiowych pasji.

 • Mistrz Ortografii - konkurs powiatowy

  Mistrz Ortografii - konkurs powiatowy

  26 marca br. odbył się powiatowy konkurs o tytuł Mistrza Ortografii. Wzięli w nim udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do rozgrywki przystąpiło 14 osób. Musiały one zmierzyć się z dyktandem pełnym ortograficznych
  zawiłości. Organizatorki konkursu – p. Agnieszka Kaczmarek, p. Marlena Szymańska – z satysfakcją przyznały, iż poziom tegorocznych rozgrywek był bardzo wysoki. Uczniowie popełnili niewiele błędów. A zwycięzcami zostali: I miejsce – Maja Janus z kl. 8. ZSA, II miejsce – Maria Kowalska z kl.8. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Keglik” , III miejsce – Kalina Chorzęparównież z „Keglika”.

 • Miłe spotkanie

  Miłe spotkanie
  26.03.2019

  26 marca nauczyciele spotkali się z Panią Genowefą Czerniagą, emerytowaną nauczycielką biologii w naszej szkole. Uczyła wiele pokoleń licealistów. Pani Czerniaga wyprowadza się ze Środy i odwiedziała nas, żeby się pożegnać. Wizyta Pani Czernagi zbiegła się ze spotkaniem Pana prof. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego z młodzieżą. Okazało się, że Pan Andrzejewski był również uczniem Pani Czerniagi.

  Miłe spotkanie - Obrazek 1    

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34

Galeria zdjęć