Organ prowadzący szkołę:
Starosta Powiatu – Ernest Iwańczuk
v-ce Starosta Powiatu - Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka
tel. 61285-80-51

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 61854-17-26

Dyrektor szkoły: p.o. Katarzyna Światowy
v-ce Dyrektor
tel. 61285-24-34

 

Rada  Rodziców:

 • Przewodniczaca - Anna Pruchniewicz
 • v-ce przewodniczący - Paweł Kubiak
 • Skarbnik - Honorata Maćkowiak 

 

Wychowawcy klas:

 • 1a - Agnieszka Kaczmarek
 • 1b - Beata Szymańska
 • 1c - Marlena Szymańska
 • 2a - Agnieszka Kaczor
 • 2b - Milena Bianek
 • 2c - Marzena Wisińska Zadrużyńska
 • 3a - Sławomir Brambor
 • 3b - Iwona Tomaszewska od 1.10.2018r zast Anna Drzazgowska
 • 3c - Dominik Leszczyński
 • 3d - Mariola Litka
 •  

Nauczyciele:

 • Ada Gościniak - psycholog
 • Milena Bianek - język angielski
 • Sławomir Brambor - historia, wos, kultura na przestrzeni dziejów, alfabet muzyczny
 • Alina Cichowlas - wf, podstawy przedsiębiorczości
 • Anna Drzazgowska - język niemiecki, etyka
 • Lidia Garczyńska-Szymkowiak - geografia
 • Aleksandra Hamrol-Narożna - język niemiecki
 • Agnieszka Kaczmarek - język polski, wiedza o kulturze
 • Tomasz Kaczmarek - wf, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Agnieszka Kaczor - matematyka, informatyka, logika matematyczna, podstawy przedsiębiorczości
 • Stefan Kalisz - matematyka
 • Dominik Leszczyński - historia, wos
 • Mariola Litka - matematyka, logika matematyczna
 • Joanna Odalanowska - język angielski
 • Natalia Olkiewicz - biblioteka, etyka
 • Ewa Sadyś - fizyka, informatyka
 • Senftleben Beata - informatyka w praktyce
 • ks. Oleh Stanislav - religia
 • Agnieszka Sutuła - biologia, wdżwr
 • Łucja Szurpicka - język angielski
 • Beata Szymańska - język angielski
 • Marlena Szymańska - język polski, wiedza o kulturze
 • Agnieszka Szymańska-Michalak - chemia
 • Katarzyna Światowy - biologia, ekologia, doradca zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, wdżwr
 • ks. Karol Świergosz - religia
 • Iwona Tomaszewska - religia
 • Marzena Wisińska Zadrużyńska - język niemiecki
 • Marta Woźniak - wf

 

Inni pracownicy szkoły:

 • Administracja: Julia Michniewska - Tomczak - ref. ds. administracji/Aleksandra Hańczyk zastępstwo
 • Obsługa: Aurelia Ratajczak, Dorota Bachorska, Monika Kaczor, Dariusz Walczak
 • Służba BHP: Julia Michniewska - Tomczak/ Aleksandra Hańczyk zastępstwo
 • Pielęgniarka szkolna: Barbara Błaszak
 • Lekarz medycyny pracy: Szpital Średzki sp. z o.o.
 • Pracownicy biblioteki:  Barbara Langner, Natalia Olkiewicz
 • Pedagog szkolny: Wiesława Strugarek
 • Doradca zawodowy - Katarzyna Światowy                               
 • Psycholog szkolny - Ada Gościniak

 

Harmonogram lekcji:

 1. lekcja pierwsza: 8.00 - 8.45
 2. lekcja druga: 8.55 - 9.40
 3. lekcja trzecia: 9.50 - 10.35
 4. lekcja czwarta: 10.45 - 11.30
 5. lekcja piąta: 11.40 - 12.25
 6. lekcja szósta: 12.45 - 13.30
 7. lekcja siódma: 13.40 - 14.25
 8. lekcja ósma: 14.30 - 15.15

 

Skala ocen (obowiązuje od 1 września 2014 roku)

Testy, sprawdziany, kartkówki i inne prace oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej: 

 • 100 - 86% - bardzo dobry
 • 85 - 70% - dobry
 • 69 - 55% - dostateczny 
 • 54 - 40% - dopuszczający
 • 39 - 0% - niedostateczny

 

Pisemne prace przekrojowe (np. dział programowy, rozdział) oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej:

 • 100% - 96% - celujący
 • 95% - 86% - bardzo dobry
 • 85% - 70% - dobry
 • 69% - 55% - dostateczny
 • 54% - 40% - dopuszczający
 • 39% - 0 % - niedostateczny

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34

Galeria zdjęć