• Uroczyste zakończenie roku szkolnego

  W środę 19 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

  Minął kolejny rok szkolny. Wielu za swoją rzetelną pracą zasłużyli na szczególne wyróżnienie i zostali nagrodzeni za osiągnięcia. Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ufundował nagrody dla najlepszych uczniów klas patronackich. Nagrody otrzymały:  Zofia Kuźniewska z klasy 1b oraz Jagoda Świegot z klasy 2b, a wręczył je Pan dr hab. Wojciech Jóźwiak. Co roku nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam?”. W maju odbył się konkurs biblioteczny  I like dla książki, w którym uczniowie przysyłali swoje zdjęcia i krótkie filmy mające promować czytelnictwo. Laureatkami konkursu zostały Weronika Nowak z klasy 1B oraz Jagoda Świegot z klasy 2b. Za zaangażowanie w promocję naszej szkoły wyróżniono: Wanessę Betler, Zosię Kuźniewską, Martę Głogowską, Kubę Pruchniewicza, Martę Woźniak oraz  Kingę Kirschke. Na sukces składa się wiele elementów, jednym z nich jest wysoka frekwencja. Nie opuścić ani jednej godziny w szkole? Wydaje się niemożliwe? A jednak można. Uczniami, którzy osiągnęli stuprocentową frekwencję są: Zofia Małek z klasy 1b oraz Martyna Deska i Farid Chergui z klasy 2c. Nagrodą dla nich będą całoroczne bezpłatne wejściówki do kina na seanse organizowane przez szkołę. Każdego roku najzdolniejsi uczniowie nominowani są do różnych stypendiów. Do stypendium Prezesa Rady Ministrów nominowana została Aleksandra Piątek z klasy 2a, do stypendium Ministra Edukacji – Wojciech Marok z kl. 2a, do stypendium firmy Decora – Ewa Lisiecka i Magdalena Sobkowiak również z kl. 2a. Stypendia te zostaną przyznane w  nowym roku szkolnym. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: z klasy IA - Julia Bartkowiak, Wanessa Betler, Eleonora Filozof, Wiktoria Gałążewska, Weronika Grajek,  Julia Jóźwiak, Julia Korcz, Paulina Pawlak, Jakub Pruchniewicz, Wiktoria Pruchniwicz,  Donata Stołowska, Marta Szymurska , Arkadiusz Zięty. Z klasy 1 b - Maria Brzychcy, Zofia Kuźniewska, Zofia Małek, Weronika Wiatr, Michał Kaczmarek, Marcin Kmieciak. Z klasy 1c - Wiktoria Furmańska i Martyna Bydołek. Z klasy 2a - Nicola Banaszyk, Julia Grześkowiak, Magdalena Jaszczak, Agnieszka Kretkowska Ewa Lisiecka, Julia Pawlak, Aleksandra Piątek, Anna Ratajczak, Joanna Rybicka, Magdalena Sobkowiak, Weronika Wawrzyniak, Aleksandra Wlaźlak, Maciej Kulawik. Z klasy 2b - Dominik Kaczkowski, Alicja Kołacka, Jakub Kubiak, Aleksandra Litke, Aleksandra Marciniak, Dominika Prządka, Aleksandra Stefaniak, Jagoda Świegot. Z klasy 2 c – Martyna Deska, Zofia Jańczak, Jakub Jaworski, Wiktoria Karaś, Daria Kubacka, Wiktoria Litka, Kornelia Nowacka, Patryk Piec, Sławomir Pluciński, Mikołaj Solarski, Natalia Szyszka, Aneta Trocha. Na zakończenie uroczystości podziękowano za współpracę nauczycielom, którzy pracowali w naszej szkole tylko w tym roku szkolnym: Pani Wiesławie Strugarek, Pani Barbarze Langner, Pani Łucji Szurpickiej, Pani Agnieszka Sutule, Pani Marcie Woźniak i Panu Stefanowi Kaliszowi. Uroczystość prowadzili Wanessa Betler i Jakub Pruchniewicz, na pianinie grał Tomek Gabała, a piosenki zaśpiewały -  Donata Stołowska, Agnieszka Płuciennik oraz Zuzanna Kubasiewicz.
   

 • Zakończenie Roku Szkolnego 2018-2019

  W środę 19 czerwca, o gdz. 10.00 w auli szkoły odbędzie uroczyste zakończenie roku szkolnego. O 9.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej odbędzie się nabożeństwo dla uczniów, nauczcieli, rodziców.

 • Konkurs Historyczny Patria Nostra

  18 czerwca 2019 w Poznaniu odbyła się gala finałowa Konkursu Historycznego Patria Nostra. Zadaniem uczestników tego konkursu jest ukazanie w postaci 45 sekundowego filmu wybranego przez organizatorów wydarzenia historycznego. Liceum reprezentowała drużyna w składzie: Daniela Bukowska, Jakub Pruchniewicz, Jakub Felman. Wykonali oni film poświęcony wydarzeniom z Nowej Huty związanym z walką o budowę w tym mieście kościoła. Ponieważ Nowa Huta miała być w zamyśle władz komunistycznych wzorcowym socjalistycznym miastem dlatego też przez lata władze odmawiały zgody na budowę tam kościoła. I temu właśnie wydarzeniu poswięcony był film naszej drużyny.

  Specyfiką konkursu Patria Nostra jest sposób głosowania. Jest on zbliżony do sposobu znanego z konkursów Eurowizji. W głosowaniu uczestników nasz film uzyskał 13 miejsce na ponad 80 prac nadesłanych z Wielkopolski oraz szkół polskich z całego świata.

 • Medal 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża dla Pana T. Kaczmarka i dla LO

  Na uroczystym spotkaniu z okazji 100-lecia PCK i Światowego Dnia Krwiodawcy, w piątek 14 czerwca, Pan Tomasz Kaczmarek odebrał Medal 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki działalności Pana Kaczmarka, uczniów oraz absolwentów naszej szkoły,  również Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich otrzymało Medal 100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie PCK. Wszystkim krwiodawcom, działającym w Szkolnym Klub Honorowych Dawców Krwi „Hemoglobinka” gratulujemy i dziękujemy za ten cenny dar życia. Przypomnijmy, że Szkolny Klub HDK działa od 1999 roku i jego członkowie oddali już 616 litrów krwi. 
   Na uroczystości, Pani Bogusława Deiksler – Prezes Oddziału Rejonowego PCK oraz Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu Pani Beata Kozak- Cieszkiewicz pogratulowały sukcesu Kacprowi Tomaszewskiemu oraz jego rodzicom – Alinie i Jarosławowi Tomaszewskim. Kacper wygrał etap wojewódzki Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i reprezentował nasze województwo na etapie centralnym- gdzie zajął drugie miejsce. Listy gratulacyjne oraz nagrodę ufundowaną przez Szpital Średzki  wręczyli starosta średzki E. Iwańczuk oraz burmistrz miasta P.Mieloch. B.Deiksler odczytała list gratulacyjny dla opiekuna Kacpra p. Katarzyny Światowy i przekazała na jej ręce.

 • Zbieraliśmy dla Franka

  Franek Brambor wraz z rodzicami dziękuje społeczności Liceum za zebrane nakrętki.

 • Niemiecki inaczej

  W środę 12 czerwca lekcje z języka niemieckiego odbyły się w nietypowej scenerii z nietypowym nauczycielem. Naszą szkołę odwiedził pan Maik Becker, mieszkaniec Berlina, rodzimy użytkownik języka niemieckiego. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o życiu i pracy w Niemczech,  porozmawiać z „nativem” po niemiecku oraz wziąć udział w grze językowej. 

 • język polski inaczej

  11 czerwca uczniowie klasy Ia oraz grupy humanistycznej z klas drugich w ramach współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM odwiedzili cerkiew w Poznaniu. Spotkanie z proboszczem ks. Pawłem Minajewem zorganizował dr hab. Wojciech Jóźwiak. Cerkiew św. Mikołaja mieści się przy ulicy Marcelińskiej. Została założona w latach dwudziestych XX wieku. Ojciec Minajew opowiedział licealistom o jej historii, tradycjach prawosławnych, różnicach między prawosławiem a kościołem rzymskokatolickim. Młodzież mogła się dowiedzieć np. jak żegnają się prawosławni a jak katolicy, w jaki sposób sprawowana jest eucharystia. Mimo upału, nikt nie czuł się znużony, o czym świadczyły liczne pytania zainteresowanych osób. Warto dodać, że cerkiew św. Mikołaja jest obok soboru katedralnego św. Aleksandra Newskiego w Łodzi drugą główną świątynią w diecezji łódzko-poznańskiej.

 • Angielski inaczej

  5 czerwca br. w grupie językowej 2A odbyła się nietypowa lekcja języka angielskiego z motywem przewodnim Tłumaczymy teksty znanych piosenek. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i otrzymali teksty piosenek, które mieli przetłumaczyć tak, by dało się je zaśpiewać przy akompaniamencie muzyki pod koniec lekcji. Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie i z zaangażowaniem, oraz dużą dawką humoru, przystąpili do pracy. Piosenki, które zostały przetłumaczone, a następnie odśpiewane przez dane grupy, to Rude MAGIC! oraz Demons Imagine Dragons, a z języka polskiego Trofea D. Podsiadło oraz Męskie granie 2018 Various Artists.Lekcja miała na celu przede wszystkim uświadomienie uczniom, jak trudne jest takie tłumaczenie, oraz pokazanie im, że nauka języka może również polegać na zabawie i tak nietypowych zadaniach.

 • Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu

  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich jest jedną z 18 szkół województwa wielkopolskiego, wybranych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu do współpracy w ramach projektu „Medycyna w liceum -  III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu". Umowa podpisana została na trzy lata, począwszy od kwietnia 2019 roku. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli już w czterech wykładach z dziedziny neurologii, genetyki klinicznej, botaniki farmaceutycznej oraz ginekologii. Wykłady prowadzone są przez wykładowców UM i praktykujących lekarzy. Wiedza przekazywana na wykładach jest wiedzą praktyczną, stąd tematyka wykładów jest bardzo ciekawa. We wtorek 11 czerwca grupa licealistów z Panią Katarzyną Światowy i Panią Natalią Olkiewicz wysłuchała wykładu prof. dr hab. Ewy Wender-Ożegowskiej – „Wybrane zagadnienia z diagnostyki i leczenia wad płodu”. Tematyka wykładu była związana z teratologią - nauką, która zajmuje się badaniem nieprawidłowości oraz wad rozwojowych.  Dowiedzieliśmy o wielu czynnikach tetrogennych, znajdujących się w środowisku zewnętrznym, a mogących wywołać wadę rozwojową, która do niedawna uważana była za wrodzoną. Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Młodzież w nich uczestnicząca zdobywa wiedzę i może poczuć się jak student medycyny.

 • „Jak nie czytam jak czytam”

  7 czerwca o 10:00 czytała cała Polska. W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich uczniowie czytali na dziedzińcu szkoły biografie   Marilyn Monroe,  Kurt Cobain, J.K. Rowling z książki „Artyści udręczeni” Christophera Zara.    Celem  ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, jest zwrócenie uwagi na systematyczny spadek czytelnictwa wśród Polaków  i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży. Księgozbiór liceum jest bardzo liczny i nie są to tylko lektury, sprzyja to dużemu zainteresowaniu uczniów, ale ciągle są tacy, którzy tylko wiedzą gdzie jest biblioteka w szkole. Udział w tego typu akcjach ma pobudzić zainteresowanie młodzieży. Wybór książki, która była czytana odbył się w wyniku głosowania uczniów z wcześniej zaproponowanych pozycji. Uczniowie chętnie zgłaszali się do czytania fragmentów książki, pozostali słuchali w ciszy, czyli osiągnięto cel akcji.

 • Fenomen "Sherlocka"

  Dnia 6 czerwca uczniowie klasy 1b i 1c wybrali się na Wydział Filologii Polskiej UAM w Poznaniu                      i uczestniczyli w ciekawym wykładzie dotyczącym serialu "Sherlock". Prowadząca spotkanie, dr hab. Anna Śliwińska dokonała gruntownej analizy serialu, zwróciła uwagę na istotne elementy montażu poszczególnych scen i jeden z najbardziej zaskakujących cliffhangerów w historii serialowej. Wykład wzbogaciła prezentacja fragmentów "Sherlocka". Niewątpliwym atutem wizyty było rozbudzenie chęci obejrzenia tego serialu uznawanego przez wielu za kultowy.

 • Nabór do szkoły w roku szkolnym 2019-2020

  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich będzie prowadzić nabór do 7 klas pierwszych.

  Oferta trzech klas będzie skierowana do absolwentów gimnazjów.

  Oferta czterech kolejnych klas będzie skierowana do uczniów szkół podstawowych.

  Szczegółowe informacje w zakładce oferta edukacyjna 2019/2020

   

 • Nabór do klasy sportowej

  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. przy współpracy z KS Polonia Środa Wlkp., ogłasza nabór do klasy sportowej dla uczniów po szkole podstawowej (rocznik 2004) 

  Szczegółowe informacje pod nr tel. 601 858 331

  Regulamin_przyjec_do_klasy_sportowej.pdf

  https://www.facebook.com/poloniasroda/ 

 • Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego chcąc poznać potrzeby rozwojowe uczniów szkół ponadpodstawowych prosi o wypełnienie anonimowej ankiety. Przyczyni się do określenia dalszych kierunków rozwoju wojweództwa. Ankieta jest dostępna do 15 czerwca, na stronie:

 • Wspaniały sukces Kacpra !!!

  Kacper Tomaszewski drugi w etapie centralnym XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża - Łódź 2019.

  W dniach 24-26 maja 2019 roku w Łodzi odbył się finał centralny  XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Wzięło w nim udział 16-stu zwycięzców wojewódzkich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Wcześniej w etapach powiatowych i rejonowych wystartowało łącznie  43000 uczniów z 1800 szkół z całej Polski. Wielkopolskę w kategorii szkół średnich reprezentował uczeń naszego liceum Kacper Tomaszewski. Na etap centralny należało przygotować pracę o zdrowym stylu życia,  podczas finału ją omówić a także rozwiązać test składający się ze 100 pytań o tematyce zdrowotnej, ekologicznej, z pierwszej pomocy przedmedycznej i historii PCK. Uczeń musiał sobie też poradzić w 2 zadaniach w praktyce w udzielaniu pierwszej pomocy. W niedzielne przedpołudnie w hotelu Ambasador nastąpiło ogłoszenie wyników. W klasyfikacji generalnej  Kacper Tomaszewski   zajął  II miejsce. Jest to piękny sukces  Kacpra i jego opiekuna pani Katarzyny Światowy – dyrektor średzkiego liceum.
  Opiekunem Kacpra na olimpiadzie była prezes OR PCK Bogusława Deiksler. W kategorii szkół podstawowych  I miejsce zajęła też uczennica z Wielkopolski - Wiktoria Michalska  ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach k. Kalisza.
  Gratulujemy uczestnikom Olimpiady tak wielkiej i wszechstronnej wiedzy. BRAWO WY !!!

  fot. B.Deiksler

 • "Jak nie czytam, jak czytam" - ankieta

  Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety (tylko 2 pytania !) dotyczącej akcji " Jak nie czytam jak czytam" w naszej szkole, która odbędzie się 7 czerwca 2019r. 

 • Spotkanie projektowe w Hiszpanii

   

  W dniach 13-17 maja 2019r. odbyło się już ostatnie spotkanie uczniów i nauczycieli z Słowenii, Słowacji, Włoch, Rumunii, Polski i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus + "Migracja i kryzys uchodźców z punktu widzenia uczniów".  Uczennice 2b: Dominika Prządka i Julia Łażewska z panią Natalią Olkiewicz spędziła cudowny tydzień w północno-zachodniej Hiszpanii. Uczestnicy projektu mieli możliwość rozmowy z marokańskim imigrantem, uczestnictwa w spektaklu dotyczącym kwestii migracji oraz tworzyli zabawki z nakrętek, które następnie będą przekazane dzieciom z Zachodniej Sahary. Nadto, odbyło się wiele aktywności przybliżających kulturę galicyjską (m.in. wspólne tworzenie kwiatowego dywanu z logiem projektu, zwiedzanie wyspy Ons oraz regionalnego muzeum Masso w w Bueu). Ostatniego dnia wszyscy zwiedzali popularne miejsce pielgrzymek -  Santiago de Compostela.

 • FESTYN RODZINNY PCK

  W niedzielę 12 maja  na targowisku miejskim w Środzie odbył się FESTYN RODZINNY PCK pod nazwą ŚWIĘTO ULICY CZERWONEGO KRZYŻA przygotowany przez Zarząd OR PCK. Przy tej okazji odbyły się I mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych, które przygotowali Przemysław Pawęzowski i Roman Deiksler. Udział wzięło 9 drużyn, wśród nich dwa zespoły z liceum.
   Otwarcia festynu dokonała prezes OR PCK pani Bogusława Deiksler. Organizatorzy  zachęcali do udziału w różnych atrakcjach; była m.in. strefa zdrowia przygotowana przez Szpital Średzki SJ, stoisko służb mundurowych, stoisko Amazonek Średzkich oraz DKMS – gdzie można było zapisać się do banku potencjalnych dawców szpiku kostnego.
  Na scenie wystąpiły dzieci z Niepublicznej Szkoły i Przedszkola ZOO, Marcin Brzóstowicz z ZSR oraz jak zwykle wspaniale (pomimo zimna)  zaprezentowała się  Wiktoria Gałążewska  z naszego liceum. W międzyczasie o działalności Amazonek i DKMS-u opowiedziały panie:  Aneta Oporowska i Justyna Senk. 
  Przez trzy pierwsze godziny festynu 9 zgłoszonych drużyn rywalizowało w zawodach z I pomocy przedmedycznej. Zawodnicy musieli najpierw przejść slalom w alkogoglach, następnie rozwiązać test składający się z 30-stu pytań, a później wykonywać zadania praktyczne. W kategorii szkół średnich zespół I z LO ( Natalia Sot, Julia Korcz i Wiktoria Pruchniewicz ) zajął drugie miejsce ( 127 punktów), jednym punktem ustępując drużynie Hipolita.  Drugi zespół z LO ( Zofia Kuźniewska, Weronika Nowak i  Marta Głogowska) zajął czwarte miejsce.
  Gratulujemy i do zobaczenia za rok !!!

 • Zwycięzcy LOtnych słów

  W tym roku szkolnym odbyła się trzecia edycja powiatowego konkursu literackiego LOtne słowa organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich.     W kolejnej edycji udział wzięło trzynastu uczestników. Prace oceniane były w dwóch kategoriach. Jury w składzie: Dominika Hęćka, Karina Kaczkowska i Mateusz Miesiąc doceniło czterech twórców prozy. Miejsce pierwsze  zajęła Zuzanna Olejniczak (tegoroczna maturzystka z LO), tuż za nią znalazła się Zofia Kuźniewska z klasy I , a na miejscu trzecim uplasowała się Aleksandra Marciniak z klasy II. W tym roku przyznano wyróżnienie Dominkowi Kaczkowskiemu, uczniowi klasy II. Inaczej rzecz się miała z oceną poezji. Okazało się, że jurorzy nie przyznali pierwszego miejsca żadnemu z uczestników. Na drugim miejscu znalazła się Zuzanna Pruchniewicz (absolwentka szkoły). Szczęście dopisało Zofii Kuźniewskiej - została po raz drugi doceniona- tym razem za wiersz -  zajmując trzecie miejsce. Wszyscy nagrodzeni to uczniowie LO. 
  Organizatorzy - Agnieszka Kaczmarek, Marlena Szymańska i Barbara Langner dziękują fundatorowi nagród Prezesowi MPECWiK - panu Janowi Buczkowskiemu. 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34

Galeria zdjęć